חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להניח קדירה בה אוכל מבושל על פלטה חשמלית?

תשובה:

מותר להניח קדירה ובה מאכל מבושל על גבי קדירה או מיחם שעומדים על האש. לגבי הנחה על פלטה יש מחלוקת בדבר, ולכן אפשר להניח על צלחת הפוכה, מכסה הפוך, או טס נחושת שעל גבי הפלטה.
ויש שהקילו בפלטה חשמלית שיעודה לחימום בלבד.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק י סעיף יח וראה ארחות שבת חלק א פרק ב וראה אגרות משה חלק ד סימן עד אות לה

תשובה נוספת:

אין להניח בשבת תבשיל (כגון יבש ומבושל כל צרכו) על פלטה או על גבי פח שעל האש. ובעל אגרות משה ( או"ח ח"ד, עד אות לה) התיר להניח לכתחילה על פלטה חשמלית שאין בה דרגות חום ואי אפשר לבשל עליה.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק ב סעיף סא ובהערה קד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה