חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הסיבה למנהג להניח אבן על הקבר, כאשר הולכים ממקום הקבר?

תשובה:

מצינו 4 טעמים במקורות רבים שהמנהג הוא להניח אבן על-גבי מצבה וכן מובא בדרשות המהרש"ל והובא באליה-רבה (רכד, סק"ז), בבאר-היטב (רכד, סק"ח) וביארו שזה משום כבוד המת להראות שהיו על קברו פני ברוך (לז, כא) ועיין בריב"ש (קנח) שכל דבר שהוא כבוד למת עושים, (ובפשטות נראה שהטעם שמניחים אבן הוא בכדי להיות שותף בקבורה).

כמו כן אבן הוא נוטריקון אב-בן, לומר שאנו מתכוונים להמשיך את המסורת היהודית ולהתחזק בדת (ואף אם המת רשע, לפחות בסוף ימיו נוהגים בו כדבר ההלכה ומובא לקבורה). ראוי לציין כי יש שהבינו שהאבן מסמלת את העפר ובכך אנו אומרים 'זכור כי עפר אנחנו', כלומר, סופנו להיות גם בעפר, שהרי מעפר באת ואל עפר תשוב.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תריא וראה פני ברוך סימן לז סעיף כא

תשובה נוספת:

לבטא קשר בינינו לנפטר בנוגע לבקשה שביקשנו שם.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק נג סעיף 4

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה