חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכסות את הראש בידו כאשר צריך לברך, להתפלל או ללמוד?

תשובה:

הנמצא בחוף הים ורוצה לברך או במקום אחר בו כיסוי הראש לא בהישג ידו ורוצה לכסות את ראשו בעזרת ידו ידע שמבחינה הלכתית כיסוי ראש על ידי שמניח את ידו לא נחשב לכיסוי ראש המאפשר לברך. לכן ניתן לכסות את ראשו על ידי שימשוך את השרוול או קצה בגד ויניח על ראשו בעזרת ידו. כמו כן ניתן שחברו יניח את ידו שלו על ראש המברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: אורח חיים חלק א סימן ב סעיף כא בהערה כ וראה משנה ברורה שם ס"ק יא וראהה תרומת הדשן סימן י

תשובה נוספת:

נראה שעל כל פנים, אם מכסה את ראשו אפילו בידו, מותר יהיה להתפלל כך.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: או"ח א' פרק יט והערה סו בשם אבני שפה, תפילה, פ"א הערה ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כיסוי ראש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה