חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אילו ספרי קודש מותר להניח זה על גבי זה?

תשובה:

מותר להניח חומש על חומש או על גבי נ"ך, אולם אין להניח נ"ך על חומש. נביאים וכתובים קדושתן שווה לעניין הנחה זה על גבי זה. גמרא או משנה אין להניח על חומש או על נביאים וכתובים. ספרי ראשונים ואחרונים מותר להניח על גמרא (בשם החזון איש).
אין להניח סידור על חומש.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ג' סעיפים כו - כט וראה הערה סא' בשם הגר"ש זלמן אויערבאך, וראה חזון עובדיה ח"ה עמוד שכא וכן מגן אברהם סימן קנד ס"ק יד. וראה שמירת כבוד הספרים פרק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה