חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שודע בבירור שלא יבשל מיום טוב לשבת צריך להניח עירוב תבשילין?

תשובה:

גם מי שודע בבירור שלא יבשל מיום טוב לשבת צריך להניח עירוב תבשילין ויברך על הנחתו, כיון שהמטרה  היא לתת לאדם אפשרות לבשל לכבוד שבת גם אם בפועל לא יבשל וכן קיימת מטרה נוספת להזכיר את עוצמת ומעמדה של השבת. כמו כן עירוב התבשילין מתיר על פי רוב הפוסקים להדליק ביום טוב את נרות שבת. בדיעבד אם לא הניח עירוב התירו לו להדליק נר אחד לשבת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים, פרק ח סעיף ג ובהערה 3 וראה גם שו"ת משנה הלכות סימן ז' וכן אשרי-האיש, מועדים אורח חיים ג' פרק ו' סעיף ה פסקי הרה"ג אלישיב,

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה