חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עובד זר נכרי רשאי להניח תפילין למי שתשש כוחו?

תשובה:

מי שקשה לו להניח תפילין בכוחות עצמו, יהיה מותר לו להניח תפילין ולקושרם על ידי נכרי.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: או"ח סימן ב סעיף כו

תשובה נוספת:

אם מחמת חולשה או מחלה אינו יכול לברך בפיו, יברך בהרהור או יבקש מישראל אחר לברך בזמן ההנחה והמניח יצא ידי חובה.

פוסק: הרב עוזיאל כהן

ספר: עוזך בעמים - הוצאת מכון לרבני יישובים קרית ארבע

מקור: תפילין סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד זר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה