חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עובד זר נכרי רשאי להניח תפילין למי שתש כוחו?

תשובה:

מי שתש כוחו ואינו יכול להניח תפילין בכוחות עצמו, לכתחילה ראוי שיהודי בר חיוב יניח לו את התפילין. אם לא מצוי שם יהודי שיכול לעשות זאת, יניח לו הנוכרי, אולם היהודי יברך רק אחרי שהתפילין יהיו  מונחות על ידו ועל ראשו כדין.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק א סעיף ו וראה שבט הלוי חלק א סימן ח וכן מ"ב סימן כה ס"ק ו

תשובה נוספת:

אם מחמת חולשה או מחלה אינו יכול לברך בפיו, יברך בהרהור או יבקש  מישראל אחר לברך בזמן ההנחה והמניח יצא ידי חובה.

פוסק: הרב עוזיאל כהן

ספר: עוזך בעמים - הוצאת מכון לרבני יישובים קרית ארבע

מקור: תפילין סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה