חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

דיני יום טוב שני ליוצא לחו"ל - היכן ומתי נוהג?

תשובה:

דיני יום טוב שני לבן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל ובדעתו לחזור, נוהג כאשר נמצא בקהילה יהודית או בתחום שבת שלה ולדעת רוב הפוסקים אסור לו לעשות מלאכה ביום טוב שלהם, ויש אומרים שמותר בצנעה אם לא עשוי להתגלות.
בהערה מוסיף  הרב מלמד שהחיוב לנהוג כמנהג חו"ל הוא כאמור  בתחום שבת של קהילה יהודית, ומשמע שאין מתחשבים ביהודים יחידים, ונראה גם שאין מתחשבים ביהודים שאינם שומרי מצוות, גם אם הם יותר מעשרה כל שאינם מאורגנים בקהילה יהודית.


ראה תשובה נוספת כאן  http://www.shut-halacha.co.il/question.php?id=53&category=&subcategory=&param=&freesearch=%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%98%D7%95%D7%91+%D7%A9%D7%A0%D7%99&filter=all

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים,יום טוב שני של גלויות סעיף ו ובהערה 6, וראה מ"ב תצו,י

תשובה נוספת:

ישראלי הנמצא בחו"ל ביום טוב שני רשאי לעשות מלאכה בצנעה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ב פרק ט סעיף מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה