חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בחנוכה אם אדם יעדר מביתו בזמן מועד ההדלקה?

תשובה:

הנעדר מביתו בשעת ההדלקה ויגיע מאוחר ימנה את אשתו להדליק בברכה נרות חנוכה. שהרי נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה שאף הן היו באותו נס.
לפיכך גם הלן בבית מלון אשתו מדלקת עליו בביתו יצא ידי חובת המצוה.
לכן גם מי שנמצא בעסקיו ויחזור לביתו בשעה מאוחרת או שיגיע ביום אחר, יסכם עם אשתו שתדליק בזמן ויצא ידי חובה בהדלקתה.
חיילים נשואים ( ספרדים ואשכנזים) הנמצאים בקו החזית יוצאים ידי חובה בהדלקת נר חנוכה שמדליקה אשתו בבית, וכן חיילים רווקים הסמוכים על שולחן הוריהם בביתם בעת חופשתם יוצאים ידי חובת הדלקה בהדלקה של ההורים המדליקים גם עליהם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעה סעיף י- יא וכן סימן תרעב' סעיף ט, וכן תרעז סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה