חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים גם חייבות להסב בליל הסדר?

תשובה:

נשים לא נוהגות להסב, ומי שרוצה להסב תבוא עליה ברכה.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק כא סעיף יא ובהערה יז. וראה שו"ע סימן תעב סעיף ד

תשובה נוספת:

מנהג אשכנז שנשים לא מסבות, ובמנהג ספרד נשים חשובות נהגו להסב.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פסח פרק ס סעיף לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה