חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למה הכוונה הפסק טהרה אשר אשה צריכה לעשות בדיקה זו?

תשובה:

 

אישה [1]שנטמאה מראיית דם ווסת רגילה או מראיית טיפת דם או מראיית כתם צריכה לעשות בדיקת [2]הפסק טהרה דהיינו בדיקה פנימית ויסודית שמבררת [3]שנסתם המקור ממנו יצא דם הווסת ,בראיית ווסת רגילה ההפסק נעשה בסיום יציאת כל דם הווסת ובתנאי שיעברו לפחות חמישה ימים ויש אומרים ארבעה ימים, חשיבותה של בדיקה זו נובעת מהיותה בדיקה שמוציאה את האישה מחזקת טמאה לחזקת טהורה ומאפשרת לה להתחיל לספור את שבעת הימים הנקיים באופן שבדיקת הפסק טהרה נעשית בעצם יום קודם תחילת השבעה נקיים .

בדיקת ההפסק מורכבת משלושה שלבים – א. הכנה לבדיקה –רחיצת אותו מקום . ב. בדיקת הפסק- בדיקה פנימית ויסודית באותו מקום. ג. הנחת מוך דחוק באותו מקום במשך כל הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים.
ראה בהמשך - תקציר ההלכות.

 [1] חוט שני נידה קצו עמ' רמז

[2] יש אומרים שבדיקת הפסק היא מן התורה עיין חוט שני נידה קצו עמ' רמב -רמג

[3] תוספות רא"ש נידה סט.

פוסק: הרב ראובן בן אוליאל

ספר: טהרת כרם ישראל - הלכות נידה בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: עמוד 193

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה