חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנסות לבוא בקשרי שידוכים עם מי שנמצא/ת באמצע תהליך של היכרות עם אחר/ת?

תשובה:

כאשר בני זוג כבר נמצאים בקשר בו סוכם הנושא הכספי וכו', רק שעדין לא עשו קניין ולא כתבו שטר תנאיים, אזי יש מחלוקת אם מותר להשתדך עם מי שנמצא כאמור כבר בקשר של שידוך עם אדם אחר. והרוצה להקל יש לו על מי לסמוך. ואם העניין נגמר בכתיבת שטר תנאים וקנין או שעל כל פנים הוסכם ביניהם בהחלטיות על גמר השידוך מבלי שעשו קנין ושטר, אסור לאחרים לגרום לביטול השידוך, על מנת להשתדך עם אחד מהם. אבל כאשר בני הזוג לא החליטו באופן ברור על קשר השידוך ביניהם או שלא השתוו עדין בעיניני כספים וכן' אזי רשאים אחרים להשתדך עם אחד מהם.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ג סעיפים כג- כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה