חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למנהל בית ספר לשכנע מורה מבית ספר אחר לעבור לעבוד אצלו?

תשובה:

מותר למנהל או להורים לשכנע מורה לעבור ולעבוד בבית ספר או מסגרת אחרת כל עוד לא נחתם הסכם עבודה / קנין בינו לבית הספר בו הוא תיכנן  לעבוד.
אולם אם הייתה כבר התחייבות והסכם, רשאי מנהל בית הספר לסכם איתו שבתום תקופת עבודתו שלגביה התחייב, יעבור לעבוד אצלו.
אולם אם המורה פנה אליו בעקבות מודעה בעתון וכו' רשאי יהיה לשבצו.

פוסק: הרב צבי שפיץ

ספר: משפטי התורה

מקור: חלק א סימן נ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה