חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזוג שמתחתן לסכם שלא יביאו ילד לעולם בשנה הראשונה על מנת לבדוק את הצלחת השידוך ביניהם?

תשובה:

זוג חדש שרוצה לעשות הסכם שלא להביא ילדים בשנה הראשונה של הנישואין, שמא לא יצליח השידוך ביניהם ואז יהא קל יותר להתגרש. צריכים לדעת שזו מחשבה מסולפת מראש, והנהגה של אנשים הרחוקים מדת, ואין להסכים לזה אפילו במחיר של ביטול שידוכין אם אפשר, ובכ"א יעשו שאלת חכם.

פוסק: הרב חנן אפללו

ספר: שו"ת אשר חנן

מקור: חלק ח סימן קיג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמצעי מניעה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה