חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דעת ההלכה לגבי עריכת הסכם ממון לפני הנישואין?

תשובה:

כיום, יש העושים הסכם ממון ביניהם לפני נישואיהם, הנוגע לצורת הפירוד בפן הכספי, זכויות וכו'. הדבר מצוי גם בזיווג שני כאשר כל צד רוצה להשאיר את רכושו לילדיו מהזיווג הראשון.
מבחינה הלכתית  יש לקבוע סעיף בהסכם ( ...הסכם זה ייכנס  לתוקף בין האירוסין לנישואין...) שהם חותמים על ההסכם שיהיה רגע כזה בין האירוסין לנישואין כדי להחילו באותו רגע.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק ו סימן לב

תשובה נוספת:

הרב חיים דוד הלוי הכין טופס שייחתם בין האירוסין לקידושיו, כדלהלן:

אנו החתומים מטה ..........
מאשרים בזה כי החתן ........
אמר לכלה ........
אחרי הקידושין לפני הנישואין: "דין ודברים אין לי
בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פרותיהן, לפי ההסכם הממוני החתום על ידי שנינו"
ולראית באנו על החתום היום......
עד ראשון........
עד שני............
מודה אני על כל הנ"ל
חתימת החתן...........

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: שו"ת מים חיים

מקור: סימן סג עמוד 265

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה