חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לקבל את הסכמת החולה לטיפול רפואי?

תשובה:

כאשר קיימת סכנה מיידית (פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש), אין צורך לקבל את הסכמת החולה.
כאשר הסכנה אינה מיידית, יש לפרט לחולה את הסיכונים השונים, וכן לאפשר לו לבחור את המרכז הרפואי והרופא המתאים למחלתו.

פוסק: הרב שלמה דיכובסקי

ספר: לב שומע לשלמה

מקור: חלק ב סימן מב עמוד קסז

תשובה נוספת:

אם החולה מסרב לקבל טיפול רפואי מכל סיבה שהיא, ומניעת הטיפול תסכן את חייו, אזי יהיה מותר לכפות עליו טיפול, ובלבד שאין חשש לנזק שיגרם לו מעצם הטיפול או מעצם הכפיה.

פוסק: הרב עדי כהן

ספר: הלכות הצלה השלם

מקור: פרק א סעיף כד וראה גם אגרות משה ח"מ ח"ב סימן עג אות ה וכן מ"א ס"ו כ"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה