חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר יש חילוקי דעות בין דיירי הבית לגבי זמני הפעלת ההסקה?

תשובה:

כאשר יש חילוקי דעות בין דיירי הבית לגבי זמני הפעלת ההסקה, החלטת רוב הדיירים קובעת בעניין זה. אולם בשעות הבוקר יש להפעיל את ההסקה עד ליציאת הדיירים מהבית גם אם זו דרישה של המיעוט.
ימי קור ושלג כאשר לא מתקיימים לימודים בבתי הספר,  מסיקים את ההסקה במשך היום ללא קשר להחלטה העקרונית.

פוסק: הרב אברהם יהושע העשיל דרברמדיקר

ספר: ועד הבית בהלכה

מקור: פרק ה סעיף לח

תשובה נוספת:

דייר אחד יכול לכוף את כל דיירי הבית להשתתף בהוצאות הפעלת ההסקה גם אם הם אינם מעונינים להפעיל את ההסקה. כל זאת גם אם הם סוגרים את ברזי כניסת המים לדירה. אולם מאחר ויש הוצאות של תפעול המערכת הראשית ומאחר וכל הדיירים ידעו על המערכת המשותפת בעת רכישת הדירה ועל דעת זאת רכש את הדירה, אזי יהיה עליהם להשתתף  באחוזים של הוצאות הסולר של הפעלה של המערכת הראשית. (לפחות ארבעים אחוז אולם יש להתייעץ עם מומחה לדבר).

פוסק: הרב גדעון עטייה

ספר: משפטי אמת

מקור: חלק א פרק ב סעיף לה ובהערה לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה