חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להסיר תחבושת ולהחזירה בשבת?

תשובה:

מותר להסיר תחבושת על מנת להדקה מחדש, ויש לסמוך על דעת המתירים להחזיר את התחבושת גם אם היתה משחה מרוחה עליה מלפני שבת. וכן מותר לחזור ולחבוש תחבושת שנפלה (במקום נקי) שלא על גבי הקרקע, גם כשמשחה מרוחה עליה מלפני שבת. אולם תחבושת שנפלה על גבי הקרקע, אסור להחזירה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ל"ה, סעיף כ"ח.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה