חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להסיר עור יבש או יבלת, בשבת?

תשובה:

אסור לחתוך יבלת ועוד יבש, וגם אסור להסירם ביד, בין בשבת ובין ביו"ט, וגם אין לתלוש את רצועות העור הקטנות שנתקלפו מסביב לצפורן, או בכל מקום אחר בגוף.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לה סעיף ל"ג.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה