חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להסיר פלסטר הדבוק על מקום שעיר בגוף, בשבת?

תשובה:

פלסטר הדבוק במקום שעיר בגוף, טוב שלא להסירו, שכן בעל כורחו ייתלשו שערות בשעת הסרתו. אולם מותר לשפוך חומר רפואי הממיס את הדבק, אם הוא מוכן לכך מאתמול ולהסיר סדרך זו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ל"ה, סעיף ל'.

תשובה נוספת:

מותר בשבת להדביק פלסטר (אגד מדבק) במקום שיש בו חתך או פצע, ואף מותר להסיר את הנייר הדבוק בצדדי האגד, אולם לא ישים בתוכו חומר ריפוי. כמו כן מותר להסירו בשבת אם אין חשש שייתלשו שערות.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב, לו, טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה