חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להסיר שלג המכסה חפץ שרוצה להוציאו?

תשובה:

מותר בשבת להסיר שלג המכסה חפץ שרוצה להוציאו מתחת לשלג.

פוסק: הרב ישי מזלומיאן ותשובות הרב קניבסקי

ספר: הנותן שלג

מקור: סימן ז סעיף כד וראה מ"ב שיט סס"ק טו וכן שש"כ פרק ג סעיף מא בענין פירות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה