חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר כבה לאדם נר ביום טוב, רשאי להעביר אש משכן חילוני?

תשובה:

מי שכבה לו האש ביום טוב, וזקוק לאש לצורך בישול, ואין בקרבתו שכן דתי, עדיף שידליק אש בעזרת גפרור מאשר יעביר אש משכן חילוני אשר הדליק את האש באיסור ביום טוב עצמו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שלחן יוסף - עורך הרב רפאל א"ש מ

מקור: יום טוב סעיף קפ עמוד סב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה