חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להעביר אוכל מהמקפיא למקרר של השכנים, בגין הפסקת חשמל?

תשובה:

אם רוצה להעביר את האוכל מהמקפיא בביתם אל שכניהם, כדי שהבשרים, העופות והדגם הקפואים לא יפשירו ויהיו חייבים לבשלם למחרת. אזי, אם מדובר בשבת קצרה ואין הרבה עוף, בשר ודגים שאינם מבושלים במקפיא, מוטב שישאיר את המקפיא סגור. אולם אם כמות הקפואים גדולה ויש הפסד מרובה, ניתן להקל להעביר את הדברים הנמצאים במקפיא שלו, למקפיא של השכנים

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ד סימן ט וראה שו"ת שאילת שאול אורח חיים נד וכן פסקי תשובות שח אות כה

תשובה נוספת:

מאכל הנמצא במקפיא, אינו מוקצה בשבת גם אם לא מפשירו לשבת, כיוון שאם ירצה יוכל להפשירו כדי שיהא ראוי לאכילה.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק יט סעיף שפב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה