חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעביר בשבת עציץ ממקום למקום?

תשובה:

הנושא נדון ממספר זויות. עציץ נקוב או לא? האם מונח על הקרקע או על רצפה? מה הדין בעציץ העשוי  ממתכת או זכוכית? ומה דינו כשמונח על טס ממתכת?  מקור היניקה של העציץ ?ועוד.

פסיקה:

עציץ בין מתכת או חרס ואפילו אינו נקוב יש להזהר מליטלו מעל גבי קרקע שאינה מרוצפת  ולהניחו על יתדות .

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן שח

תשובה נוספת:

אם העציץ נמצא בתוך מתכת או זכוכית ואינו נקוב מותר ליטלו מעל גבי קרקע(ברית עולם).
 יש המתירים בבית מרוצף וסתום היטב שמותר ליטלו אף עציץ נקוב (ברית עולם,קוצר אות ו)
 ויש המתירים גם אם העציץ עומד על גבי  טס של מתכת שמותר לטלטלו יחד עם הטס. (קצות השולחן סימן קמה' סימן קטן ה') 

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: הלכות שבת סימן שלו' סעיף ו' וראה שם גם בהערות.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה