חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להעביר קדירה ממקום חם פחות בפלטה החשמלית למקום חם יותר על הפלטה?

תשובה:

מותר בשבת להעביר קדירה (כגון שיש בה חמין) ממקום חם פחות בפלטה החשמלית למקום חם יותר על הפלטה, אם התבשיל על כל מרכיביו מבושל כל צורכו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק א' סעיף לא

תשובה נוספת:

אם אינו רגיל ואין בדעתו לאכול את העצמות שבחמין מותר להעביר ממקום למקום, שאם לא כן, אזי העברה למקום חם יותר תיהיה מותרת, רק לאחר שהעצמות רוככו בצורה מושלמת כגון בבוקר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת חלק ג' עמוד רמו וראה אור לציון פרק יז' תשובה ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה