חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מעביד רשאי לפטר עובד עקב העדרויות קצרות?

תשובה:

עובד שנעדר מעבודתו לעתים קרובות, או לתקופה ארוכה ללא סיבה מוצדקת, וללא קבלת רשות, יהיה המעביד רשאי לפטר אותו לאחר שהתראה בו.
מסתבר שגם אם נעדר (מעבר למספר ימי מחלה המגיעים לו) זמן ממושך עקב מחלה וכתוצאה מכך נגרם נזק למעביד, אזי יהיה רשאי לפטר אותו והעובד יהיה זכאי לפיצויים כמקובל.

פוסק: הרב יוסף רוזנר

ספר: משפט הפועלים

מקור: פרק יז סעיף ח ובהערות וראה שו"ת ציץ אליעזר חלק ז , סימן מח פרק י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה