חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שקם באמצע הלילה לעשות צרכיו חייב בנטילת ידיים ובברכת אשר יצר?

תשובה:

מי שקם באמצע הלילה לעשות צרכיו, יכול לטול ידיו בכיור ולאו דוקא בכלי המים המונח ליד מטתו. יש המקילים יותר, במקום הצורך, שלא ליטול ידיו לאחר שעשה צרכיו וגם לא צריך לברך ברכת אשר יצר, אלא יסמוך על הברכה שיברך בבוקר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה, פרק שלושה עשר סעיף טז והערה כה

תשובה נוספת:

מי שניעור בלילה לעשות צרכיו, וחוזר מיד לישון, אם חוזר באופן שיש לחוש שחעבור הזמן שיוכל לברך (מהלך פרסה- 72 דקות) יטול ידיו ויברך אשר יצר, אולם אם זה טורח גדול בשבילו לילך ליטול ידיו, אזי בשעת הדחק ינקה ידיו במידי דמנקי ויברך אשר  יצר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ז סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אשר יצר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה