חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעלים פרטים בין בני זוג העומדים בקשרי שדוכים?

תשובה:

אין להעלים מידע על מחלה רצינית שיש בה סכנה. לגבי מחלה שנתרפא לגמרי לא צריך להודיע, אלא אם כן המחלה עשויה לחזור שוב (כגון: מחלת הנפילה).
וכן אין להטעות לגבי מצב כספי, לימודים והשכלה. כמו כן, אשה המשתדכת עם צעיר ממנה, אינה חייבת לגלות את גילה אם לא נשאלה על כך.
בנוסף,  אין להעלים מעשים רעים, שאילו ידע/ה עליהם לא היה משתדך/ת.


פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א' פרק ג סעיפים יא-יג וראה הערות שם

תשובה נוספת:

יש שהורו לגלות מומים קלים רק אחרי מספר פגישות, וזאת כיוון שאם יגלה קודם לכן, עשוי הדבר לקלקל.

פוסק: הרב דוד אריאב

ספר: לרעך כמוך

מקור: פרק ג סעיף מז בהערה סג

תשובה נוספת:

בני זוג שנפגשים למטרת נישואין, אין חובה לגלות מיד בדבר מחלת אולקוס, אולם יש לגלות זאת בהמשך הפגישות ובודאי לפני גמר השידוך.
וכן יש לגלות על מחה למרות שהחשש לסכנה הנו דבר רחוק.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ו סימן רצז אות כו-כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה