חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפגין בשבת נגד חילול שבת בשעה שייתכן והדבר גורם לחילול שבת?

תשובה:

הפגנה בשבת כנגד חילול שבת אינה דוקא רק להפריש את החוטאים הנוכחים מאיסור, אלא יש לה מספר מטרות נוספות, כגון: להזכיר לעצמנו ולילדינו ושנחזור ונדגיש שאין שבת הפקר, כמו כן, למנוע חילולי שבת נוספים מגורמים נוספים ואחרים העלולים להיגרר אחרי מי שכבר מחלל שבת, להדגיש את חומרת השבת שלא תיהיה השבת נרמסת ברשות הרבים. אין המפגינים אחראים וערבים למחללי שבת שהרי המפגינים לא הזמינו זאת, וכבר הוכח שזו דרך למנוע התפשטות של חילולי שבת וכל מצוה שמסרו ישראל נפשם עליה נתקיימה בידם (שבת קל, א).

פוסק: הרב גדעון לוי

ספר: שו"ת גל עיני

מקור: חלק א סימן לב ראה תחומין כרך ז הרב יצחק זילברשטיין

תשובה נוספת:

מבחינת ההלכה ודאי שאין שום חיוב להפגין מדין הוכח תוכיח, ואילו מבחינת המאבק על צביונה ודמותה של החברה במדינתנו הדבר טעון שיקול דעת מעמיק שלא יצא שכרנו בהפסדנו הגדול של קיטוב חברתי ומלחמת תרבות שאחריתה מי ישורנה.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ח שאלה לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה