חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר נפטר אחד מהילדים, יש להפחית נר מנרות שבת אשר מספרם כנגד מספר ילדי המשחה?

תשובה:

יש נוהגים להדליק נרות שבת כמספר הילדים במשפחה משום "נר ה' נשמת אדם" דהיינו כמספר הנשמות בבית. מכל מקום כאשר חס וחלילה נפטר אחד הילדים ממשיכים להדליק כרגיל שהרי הנשמה חיה וקיימת.

פוסק: מפסקי הרב יוסף שלום אלישיב

ספר: ציוני הלכה הלכות אבלות - בעריכת הרב בן ציון הכהן קוק

מקור: פרק טז עמוד שיט ובהערה פה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה