חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ילד קטן רשאי לעלות למפטיר ולקרוא את ההפטרה?

תשובה:

קטן יכול לעלות למפטיר ולקרוא את ההפטרה. לכתחילה אין להעלות למפטיר אלא מי שיודע לקרוא את ההפטרה. בדיעבד אם זה שעלה למפטיר אינו יודע לקרוא את ההפטרה יקרא אדם אחר והוא יקרא עמו בלחש.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: דיני חינוך קטן סימן קמד סעיף א. וראה שולחן ערוך סימן רפד' סעיף ד

תשובה נוספת:

קטן לא יעלה בפרשיות זכור ופרה. אם עלה לא ירד ויברך הקטן ברכות התורה והשליח ציבור יקרא את קריאת התורה.

פוסק: הרב אהרון זכאי

ספר: התפילה והלכותיה

מקור: סימן יג סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה