חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נהג מונית שאחר להסיע נוסע, יהיה חייב לפצות נוסע שהפסיד בשל כך כרטיס טיסה?

תשובה:

נהג מונית שאיחר להסיע נוסע לשדה התעופה, וכתוצאה מכך הפסיד הנוסע את הטיסה ונאלץ לרכוש כרטיס חדש, יהיה הנהג חייב לשלם לו את דמי הנזק באם האיחור הגיע מחמת רשלנות. אולם אם איחר מחמת אונס כגון שהיו פקקים לא צפויים ולא היה יכול להגיע בזמן, אזי  הנהג יהיה פטור מלשלם לנוסע.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ב נזקי ממון עמוד שמא,

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה