חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהפסיד כסף במסחרו רשאי לנכות את הנזק לפני חישוב המעשר?

תשובה:

מי שהפסיד כסף במסחרו, כגון: גניבה קלקול מכונות וכו'  רשאי לנכות את הנזק לפני חישוב המעשר, אולם דוקא לאותה שנה ואינו יכול לחשב משנה אחת לחברתה.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: פרק ב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה