חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשעת שמונה עשרה לזוז מהמקום וללכת להחליף סידור כגון במקרה שגיליתי שחסרים דפים?

תשובה:

מותר בשעת שמונה עשרה לזוז מהמקום וללכת להחליף סידור, כגון, במקרה שגיליתי שחסרים דפים, כיון שזה לא נחשב הפסק.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ראשון, שמונה עשרה, עמוד 68 וראה משנה ברורה סימן קד סק"ב ופסקי תשובות שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה