חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כשהפסיק או שהה בזמן תפילת שמונה עשרה מהסיבות המותרות להפסיק?

תשובה:

בזמן מלחמה או במצב בטחוני אחר כשנשמעת אזעקה מותר לילך ממקומו מקלט או חדר בטחון. ולענין השלמת התפילה ראה תשובה אחרת בענין.

 וראה בפסקי תשובות  חלק א סימן ק סעיפים ז, י  להלן.......וכן מותר להפסיק באמצע שמונה עשרה בכל מקרה שיש חשש לפיקוח נפש לו או לאחרים, כגון להתריע על חפץ חשוד, מטען חבלה, אדם חשוד, או שפרצה שריפה או אדם שנחלש ויש סכנה לחייו וכן נחש בעל ארס או שיש חשש לכזה. 

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק ח' סעיף ה סעיף קטן ה'

תשובה נוספת:

וכן מותר להפסיק באמצע שמונה עשרה בכל מקרה שיש חשש לפיקוח נפש לו או לאחרים, כגון להתריע על חפץ חשוד, מטען חבלה, אדם חשוד, או שפרצה שריפה או אדם שנחלש ויש סכנה לחייו וכן נחש בעל ארס או שיש חשש לכזה.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: סימן קד' סעיף ז וסעיף י

תשובה נוספת:

במקום שיש סכנה מותר להפסיק אפילו בדיבור שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן קד סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה