חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו מועדים מפסיקים את ימי האבלות?

תשובה:

שלושה רגלים וכן ראש השנה ויום כיפור מפסיקים ומבטלים דיני אבלות שבעה ואבלות שלושים. כל זאת אם נהג בו אבילות אפילו זמן קצר.
יש מתירים לרחוץ בחמין אחרי שהתפלל מנחה סמוך לחשכה, אבל שאר דיני אבל, כגון ישיבה על הקרקע, חליצת מנעל נוהג עד שתחשך חוץ מערב פסח שמותר אחר חצות היום.
בערב יום כיפור יש מקילין לאכול סעודה מפסקת על כסא וכן מותר לו ללכת להתפלל מנחה בבית כנסת.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן כז סעיפים א-ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה