חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג לגבי האוכל כאשר הייתה הפסקת חשמל והזרם חובר שנית?

תשובה:

כאשר הייתה הפסקת חשמל בתחנת הכוח בשל איזה קלקול וטכנאים יהודים תיקנו את החשמל מותר להנות מן המאור כיון שהם מתקנים עבור חולים שיש בהם סכנה הנמצאים בעיר, בתי חולים וכו' ואי אפשר  לתקן רק עבור החולים. אם נמצאת קדירה מלאה על כיריים חשמליים שבבית  מותר להנות מן האוכל שהוחם אחר התיקון ואינו חייב להוריד קדירתו מן הכיריים עם חידוש הזרם. אולם ודאי שכאשר הייתה הפסקת חשמל  בשכונת אחת בלבד שבה ברור לנו שאין חשש לחולה שיש בו סכנה ויהודים תיקנו את החשמל אז ודאי שאין להנות מהמאור וחימום המאכלים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב' סעיף קטן קפב

תשובה נוספת:

שכונה גדולה שאירעה בה הפסקת חשמל בשבת ועובדי חברת החשמל יהודים תיקנוהו בשבת, יש אומרים שמותר ליהנות מהתבשילים הנמצאים על הפלאטה, כל שיש לתלות שיש בשכונה זו חולים שיש בה סכנה או תינוקות הנמצאים בבתיהם וזקוקים למכשירי חשמל שונים, ואצלם הוא ספק פיקוח נפש והרי אי אפשר לתקן רק לביתם בלבד. לכן מותר לבריאים ליהנות מהחשמל שתוקן. ויש  להקל בזה גם אם התבשיל לא נתבשל כל צרכו ועל ידי התיקון התבשיל התבשל כל צרכו. מכל מקום המחמיר להוריד את הקדירות מעל הפלאטה כדי שלא יתחממו ויהנה ממעשה שבת, תבוא עליו ברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שיח' סעיף כח

תשובה נוספת:

כאשר יש הפסקת חשמל בעיר או שכונה והחשמל תוקן עלי ידי טכנאים יהודים במקרים שההלכה מתירה זאת, מותר יהיה ליהנות מהחשמל שחודש בשבת. ולכן אם היו על הפלטה תבשילים שנתקררו בגין הפסקת החשמל, ולאחר מכן התחממו מחדש מותר ליהנות ולאוכלם, גם אם לא הספיקו להתבשל לפני הפסקת החשמל. לכן גם אם נתבשלו לאחר  שהחשמל חודש יהיה מותר לאוכלם הואיל ונתבשלו בהיתר.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק ב' פרק כו סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה