חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לומד המפסיק לימודיו בקורס בו החל ללמוד יהיה חייב בתשלום מלא של שכר לימוד?

תשובה:

לומד המפסיק לימודיו בקורס בו החל ללמוד יהיה חייב בתשלום מלא של שכר לימוד אם כך היה כתוב בהסכם או בתנאי ההרשמה, גם אם לא נגרם נזק לעלות הכוללת של מארגני הקורס.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק כה סעיף כד וראה חידושי רעק"א על שו"ע סימן שלג סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה