חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היושב ולומד במקום שהציבור מתפלל, האם צריך להפסיק לענות אמן וכו'?

תשובה:

העסוק בתלמודו פטור מלענות אמן ואיש"ר. אבל יפסיק לקדושה, מודים, וברכת כהנים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: הלכות תפילה פרק ט' סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה