חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נוסע רשאי להפסיק נסיעה במונית כאשר המונית נקלעה לפקק תנועה משמעותי?

תשובה:

נוסע רשאי להפסיק נסיעה במונית כאשר המונית נקלעה לפקק תנועה משמעותי אם הנהג ידע שמצוי שם פקק והנוסע לא ידע, או כאשר שניהם לא ידעו שצפוי שם פקק תנועה.
אם הנוסע ידע שיש שם פקק והנהג לא ידע - אזי רשאי הנוסע להפסיק את הנסיעה לאחר שישלם לו שכר עובד בטל. 
כאשר יש מנהג ידוע וברור שגם בפקק תנועה הנוסע משלם את מלוא התשלום, חייב לשלום לו אלא אם היתנה איתו מראש אחרת.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק ט סעיף עא

תשובה נוספת:

אם מדובר בפקק לא צפוי (פיגוע וכו'), רשאי הנוסע לבטל את המשך הנסיעה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק ז סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה