חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן חייב לשמוע בקול אביו להפסיק לעשן?

תשובה:

אבא שציווה את בנו להפסיק לעשן סיגריות מחשש לבריאותו של הבן, ולמרות זאת הבן ממשיך לעשן, אזי אסור לבן לעשן ליד אביו, וכן שלא בפניו אם יש סבירות שהדבר יוודע לאביו. אולם אם אין חשש שהדבר יוודע לאביו והפסקת העישון  מאוד מפריעה לבן, אזי אפשר להתיר לו. כמובן שללא קשר לבקשת ההורים, על הבן לשקול ברצינות את הסכנה שיש  בעישון סיגריות.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: כיבוד אב ואם הערה כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה