חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמניח תפילין וקורא קריאת שמע פעם שנייה רשאי להפסיק לענות "אמן"?

תשובה:

מי שמניח תפילין ובשל כך קורא קריאת שמע פעם שנייה רשאי להפסיק לענות "אמן" אפילו אם נמצא באמצע הפרק.

פוסק: הרב אברהם קסלר

ספר: נוטרי אמן

מקור: חלק שני פרק כ סעיף לד וביאור הלכה סוף סימן סו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה