חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר שבשבת תפעל מערכת בטחון ואזעקה כאשר החיישן מזהה אדם המתקרב ומפעיל את התאורה מסביב?

תשובה:

כאשר רוצים להפעיל בבית פרטי מערכת בטחון ואזעקה הכוללת חיישן המזהה אדם המתקרב לבית וכתוצאה מכך המערכת מפעילה את התאורה מסביב, מותר הדבר רק אם כיוונו באמצעות שעון שבת שהמערכת מפעל רק בשעות הלילה בזמן שבני הבית אינם יוצאים ובאים וגם שאורחים לא צפויים לבוא או לצאת אותן שעות.
מומלץ גם להתייעץ עם מכון צומת באלון שבות לגבי פתרונות נוספים.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ד' סימן מב

תשובה נוספת:

יש מקילין במקרה שאדם העובר במקום בו חיישן המפעיל תאורה או מצלמה כאשר מזהה אדם, כיוון שאין לו הנאה מזה, ואין זה רצונו, או דעתו ואינו קשור כלל לפעולה זו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק כו, סעיף לא וראה הערה מד בהרחבה וראה שו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה