חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפעיל מזגן ברכב המפנה חולה לבית חולים?

תשובה:

אם מדובר בחולה שיש בו סכנה או ספק שיש בו סכנה, יפעיל את המזגן ברכב. אם מדובר בחולה שאין בו סכנה והחולה מבקש זאת, אזי יש להזכיר לו שהיום שבת ואם בכל אופן הוא רוצה בהפעל המזגן אזי יפעילו בשינוי ועדיף להפעיל את המזגן כשהוא נוסע בירידה.
אם הנהג רוצה להפעיל את המזגן בשביל עצמו, אזי יפעיל את המתג לפני  הפעלת התנעת הרכב, ואם שכח, אזי לא יפעיל את המזגן אלא אם כן אי הפעלת המזגן  עלול להקשות על טיפול בחולה וגם אז עדיף להפעילו בירידה ובשינוי.

פוסק: הרב יהושע שלמה ון דייק

ספר: שו"ת מבשן אשיב

מקור: חלק א סימן ט וראה שש"כ פרק לב ס,ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה