חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם דייר רשאי להפוך חלק מהגינה לצורך חניית רכבו?

תשובה:

כל שינוי בצורת שימוש בשטח משותף, מצריך הסכמת רוב בעלי הדיירים.

פוסק: פסקי בית דין צדק לממונות "הישר והטוב"

ספר: הישר והטוב שו"ת דיני ממונות - בעריכת הרב מ. ב. בורזיקובסקי

מקור: חלק טז שאלה יא עמוד צז הרב הדיין אברהם דרברמדיקר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה