חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

פירות הפקר הפטורים ממעשר שהכניסם הביתה, האם התחייבו במעשר?

תשובה:

פירות הפקר שהכניסם לביתו, לא יתחייבו בהפרשת תרומות ומעשרות.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות מצוות התלויות בארץ, סעיף ט"ו.

תשובה נוספת:

פירות הפקר - הלוקט פירות מן ההפקר (כמו סברס ותאנים הגדלים בר או שנקטפו ממקומות שננטשו על ידי בעליהם), פטור מהפרשת תרו"מ. גם אם יכניסם אחר כך לביתו, הם לא יתחייבו בתרו"מ. הוא הדין לפירות שנלקטו בשמיטה ממטע שלא נמכר לגוי (אפילו היו מנוהלים על ידי 'אוצר בית דין'), כי פירות שביעית הם מופקרים, וכל הרוצה יכול ליטול מהם.[1] פירות שביעית שאינם מופקרים, כגון פירות של היתר המכירה, או פירות של נכרי שנגמרה מלאכתם ביד ישראל, חייבים בתרו"מ, אך ללא ברכה.[2][1] הארץ ומצוותיה, הרב גולדברג עמ' ה,ג.

[2] עיינו קטיף שביעית, מכון התורה והארץ פרק ע.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תרומות ומעשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה