חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשת איש להזריק זרע מאדם אחר?

תשובה:

יש הרבה פוסקים שסבורים שאין כאן דין ממזרות היות שלא הייתה ביאת איסור וכן אין האשה נאסרת לבעלה. אולם חלילה להתיר דבר כזה לכתחילה משום שיש מחמירים לספק ממזרות (עיין במקורות התשובה)

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלקא' אבן העזר סימן ד (וראה ציץ אליעזר ח"ג סימן כז)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה