חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג במקרה שאדם מתפלל תפילת "שמונה עשרה" וצלצול הטלפון מפריע לו בריכוז?

תשובה:

המתפלל, מסיבות שונות בביתו, ובאמצע תפילת "שמונה עשרה" שומע צלצול של טלפון המפריע לו בתפילתו, וכן אם מקישים בדלת, ימתין עד שהצלצול ייפסק, ואם הצלצול חוזר שוב ולא מפסיק, מותר לו ללכת (בלי לדבר), אל מקום הטלפון ולנתקו, וכן לרמוז למקיש בדלת שימתין. לאחר מכן המתפלל ישוב וימשיך בתפילתו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קד סעיף י וראה גם תפילה כהלכה פרק יב הלכה פו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה