חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי ששכח להפריש חלה מהמצות בערב פסח?

תשובה:

שכח בארץ ישראל להפריש חלה ממצות בערב פסח ואין להשיג אחרות, מותר להפריש מן המצות שלא לבטל מצוות הלילה. 

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ו בהערות סעיף רכט וראה שם גם דעת הגר"שז אויערבך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה