חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שוכר דירה רשאי לצאת מהדירה בתוך תקופת חוזה השכירות ללא תשלום?

תשובה:

מי ששכר דירה לזמן קצוב ומוגדר בחוזה ורוצה לצאת בתוך הזמן, חייב לשלם כל דמי השכירות עד מועד תום החוזה. (אלא אם נמצא שוכר חדש לשביעות רצון המשכיר ובתשלום ששילם השוכר הראשון).

פוסק: הרב שמואל יהודה בריסק

ספר: משפט שי - חושן משפט

מקור: שכירות, פרק א סעיף פב - פג וסעיף צא פרק ה סעיף ג וראה קצוה"ח שטז סק"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה